remak

Dự án 1

Chủ đầu tư: Cty Abc
Diện tích: 120m²
Hạng mục: Cung cấp vật tư
Vị trí: dddddddđ

Dự án 2

Chủ đầu tư: Công ty Remak
Diện tích: 100m²
Hạng mục: Cung cấp bông khoáng Remak® Rockwoo;
Vị trí: Hà Nội 2