dây chuyền sản xuất bông thủy tinh

Quy trình sản xuất bông thủy tinh Cách nhiệt

Để cho ra những sản phẩm có nhiều đặc tính như cách nhiệt, cách âm, bảo ôn. Có tính hiệu quả cao được nhiều người ứng dụng trong các giải pháp cách nhiệt mái trần, tường vách. Đặc biệt là mái tôn nhà xưởng có tính đặc tính hấp thụ nhiệt cao. Sản phẩm Bông Thủy Tinh được chế tạo và sản xuất qua nhiều công đoạn phức tạp, hiện đại.