dây chuyền sản xuất bông thủy tinh

Quy trình sản xuất bông thủy tinh Cách nhiệt

Để cho ra những sản phẩm có nhiều đặc tính như cách nhiệt, cách âm, bảo ôn. Có tính hiệu quả cao được nhiều người ứng dụng trong các giải pháp cách nhiệt mái trần, tường vách.

Vật liệu cách nhiệt và vật liệu cách âm trong kiến trúc đương đại

Kiến trúc đương đại là kiến trúc phù hợp có điều kiện thời tiết và quang cảnh bỗng nhiên, hoàn thiện mục đích tăng chất lượng sống, hài hòa với mỹ quan chung […]